Home

Ekologiczne oczyszczalnie ścieków

Aż 30% ludności w Polsce nie ma możliwości korzystania z kanalizacji zbiorczej. Problem dotyczy przede wszystkim terenów wiejskich, gdzie nie zawsze jest to opłacalne z punktu widzenia ekonomicznego.

Oczyszczanie ścieków Włocławek

Polskie rzeki należą do najbardziej zanieczyszczonych w Europie. W dużym zakresie wynika to z odprowadzania ścieków do gruntu lub bezpośrednio do rzeki. Nie zdajemy sobie sprawy, że zanieczyszczona woda gruntowa przenika do studni, z której czerpiemy wodę. Może to prowadzić do poważnych powikłań zdrowotnych.

Rozwiązaniem tego problemu jest przydomowa oczyszczalnia ścieków. Jej podstawą jest oczyszczanie biologiczne ścieków przebiegające dwuetapowo. W etapie I biorą udział bakteria beztlenowe, w etapie II tlenowe mikroorganizmy. Efektem tego jest niewielka ilość nieczystości w osadniku. Koszt eksploatacji takich oczyszczalni jest znacznie niższy niż korzystanie z kanalizacji lub szamba.

Oczyszczanie ścieków przemysłowych wymaga zastosowania dodatkowego oczyszczania mechanicznego i chemicznego, w zależności od rodzaju ścieków.